Om hedersrelaterat våld och förtryck

Välkommen till en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten, skolan och förskolan. Den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg och rättsväsende.

Som förkunskap rekommenderar vi att du går Webbkurs om våld. Den ger dig bra baskunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation som är viktig att ha då du sedan får mer specifik kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck i denna webbkurs.

Senaste uppdateringarna

2022-09-06

Lärande exempel Järfälla är uppdaterat. Läs om hur kommunen arbetat vidare med att implementera Webbkurs heder och utarbeta rutiner med den kunskapen som grund.

2022-06-09

Ändringar i kap 2 med anledning av det nya hedersbrottet 1 juni 2022.

Två nya lärande exempel! Läs om Upplands-Bros och Österåkers arbete med att ta fram koncept som passar kommunernas behov och förankra arbetet för att trygga långsiktigheten.