Om hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkurs heder genomgår en uppdatering och under vecka 34 lanseras en reviderad version av webbkursen. Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har varit ansvariga för revideringen och i samband med detta lämnas också ansvaret för Webbkurs heder över till dem. Den uppdaterade  webbkursen kommer att vända sig till verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och rättsväsende.

Det kommer vara samma webbadress webbkursheder.se men har du påbörjat befintlig kurs behöver du avsluta den innan vecka 34. Webbkurs heder kommer även fortsättningsvis att vara kostnadsfri men du kommer behöva skapa ett nytt konto.

Senaste uppdateringarna

2022-09-06

Lärande exempel Järfälla är uppdaterat. Läs om hur kommunen arbetat vidare med att implementera Webbkurs heder och utarbeta rutiner med den kunskapen som grund.

2022-06-09

Ändringar i kap 2 med anledning av det nya hedersbrottet 1 juni 2022.

Två nya lärande exempel! Läs om Upplands-Bros och Österåkers arbete med att ta fram koncept som passar kommunernas behov och förankra arbetet för att trygga långsiktigheten.